พวกเราชาวธนาคารนครหลวงไทย


วันนี้ไม่ใช่แค่งานปาร์ตี้แต่..คนแบงค์นครหลวงจะใส่ใจดูแลกันและกัน..ตลอดไป

รวบรวมทุกข้อมูลความทรงจำอันทรงคุณค่าของเราชาวชฎา
สร้างศูนย์รวมความภาคภูมิใจของเราชาวชฎา สานต่อความรัก “ใส่ใจดูแลกันและกัน” ตลอดไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

พวกเราชาวธนาคารนครหลวงไทย


ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (Siam City Bank Public Company Limited ชื่อย่อ SCIB) เป็นอดีตธนาคารไทย ก่อตั้งขึ้นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้จดทะเบียนในนามบริษัทจำกัด ภายใต้ชื่อ "บริษัท ธนาคารนครหลวงแห่งประเทศไทย จำกัด" เปิดดำเนินธุรกิจธนาคาร ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 โดยมีสำนักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 5 ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร แขวงชนะสงคราม กรุงเทพฯ ได้รับตราตั้งพระราชทาน โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นธนาคารในพระบรมราชูปถัมภ์มายาวนานถึง 60ปี และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระราชทานเครื่องหมาย “พระมหามงกุฎ” เป็นสัญลักษณ์ประจำธนาคาร อันเป็นชื่อเรียกขานพวกเรา “ชาวชฎา”

ก้าวย่างของเรา

ก้าวย่างของเรา


24 พฤษภาคม 2484

เปิดดำเนินธุรกิจธนาคารโดยมีสำนักงานใหญ่แห่งแรกอยู่ที่ถนนราชดำเนิน หรือคือธนาคารนครหลวงไทยสาขาราชดำเนินในเวลาต่อมา

2487

ย้ายสำนักงานใหญ่มาตั้งอยู่ ณ เลขที่ 13 ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์

11 มิถุนายน 2487

เปลี่ยนชื่อเป็น "ธนาคารนครหลวงไทย"

14 เมษายน 2524

ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่มาที่อาคารเลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการใน วันที่ 24 พฤษภาคม 2524 และให้ถือว่าวันที่ 24 พฤษภาคม 2484 เป็นวันสถาปนาก่อตั้งธนาคารอย่างเป็นทางการ

16 สิงหาคม 2537

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น “ธนาคารหลวงไทย จำกัด (มหาชน)”

29 มีนาคม 2545

ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศให้ความเห็นชอบโอนกิจการของธนาคาร ศรีนคร จำกัด (มหาชน) ให้กับธนาคารหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

1 ตุลาคม 2554

ธนาคารนครหลวงไทย ได้ควบรวมกิจการเข้ากับธนาคารธนชาต

20 พฤษภาคม 2561

วันตั้งต้น .. ชมรมชาวแบงค์นครหลวง

ลงทะเบียนสมาชิกชาว SCIB

ชมรมแบงค์นครหลวง

รู้จักเรา .. ชมรมแบงค์นครหลวง


ธนาคารนครหลวงไทย นับเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ได้ลงหลักปักฐานประกอบธุรกิจธนาคารบนความไว้เนื้อเชื่อใจ เติบโตมาคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาถึง 70ปี ด้วยความมุ่งมั่นและตระหนักถึงภาระอันยิ่งใหญ่ ตามที่ได้รับตราตั้งพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้เป็นธนาคารในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องหมาย “พระมหามงกุฎ” เป็นสัญลักษณ์ประจำธนาคาร

นับจากวันที่ 24 พฤษภาคม 2484 ซึ่งถือเป็นวันก่อตั้งสถาปนาธนาคารเป็นต้นมา ชาวนครหลวงไทยทุกคนต่างภาคภูมิใจและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เข้มแข็ง เติบโตและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ

จนถึงวันที่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการเข้ากับธนาคารธนชาต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ชาวนครหลวงไทยได้แยกย้ายไปประกอบกิจการงานตามสายอาชีพของแต่ละคน หลายปีที่แยกย้าย แต่ความรักความผูกพันในฐานะครอบครัวชาวนครหลวงยังเติบโตในใจ ความภาคภูมิใจในความเป็นคนนครหลวง ประสบการณ์ที่มีร่วมกันยังคงเป็นสายสัมพันธ์ที่ยึดเหนี่ยวพวกเราไว้

วันนี้ จะถือเป็นวันตั้งต้นของชาวแบงค์นครหลวงอีกครั้ง วันที่พวกเราจะรวมกันเป็นกลุ่มก้อนอย่างเป็นทางการ วันที่เราจะมี “ชมรมคนแบงค์นครหลวง” เพื่อรวมครอบครัว และตั้งต้นที่จะดูแลกันและกัน

ข่าวสาร และกิจกรรม

ข่าวสาร และกิจกรรม


โดย เด็กหลังห้อง | 16 เม.ษ. 2561

เรื่องเล่า .. ของชาวแบงค์นครหลวง

ตอน 1 : ธนาคารนครหลวงไทย สาขาบ้านโป่งวันวาน

ประเดิมเริ่มแรกของเรื่องเล่าของชาวแบงค์ นับว่าเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงเชียวหนาออเจ้า .. มาเขียนในช่วงเวลาพีคสุดๆ ของละครร้อนแรงของชาวสยาม บุพเพสันนิวาส พอดี

อ่านเพิ่มเติม...

โดย เด็กหลังห้อง | 26 พ.ค. 2561

เรื่องเล่า .. ของชาวแบงค์นครหลวง

ตอน 2 : เบื้องหลังเพลงเก่า ที่นำมาเล่าใหม่

เสียงเพลงเพราะๆ กระหึ่มในงานคืนสู่เหย้าชาวเรา “แบงค์นครหลวง .. ใส่ใจดูแลกันและกัน” ที่เราร่วมร้องกันในงาน ...พี่ๆ หลายท่านไม่คุ้น แต่จากนี้ไปคงได้คุ้นหูกันมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

โดย เด็กหลังห้อง | 21 มิ.ย. 2561

เรื่องเล่า .. ของชาวแบงค์นครหลวง

ตอน 3 : ครุฑพ่าห์.. ตราตั้งพระราชทาน

ใต้องค์ครุฑที่เขียนว่า “ในพระบรมราชูปภัมภ์” นั้น คือความภาคภูมิใจ คือความไม่เหมือน คือสิ่งที่นครหลวงไทยแตกต่าง และสมควรที่เราต้องภาคภูมิ

อ่านเพิ่มเติม...

card image

คุณ pongarnun tatiyaratana (Joke)

card image

คุณ พิชัย ครุฑธามาศ (แฟง)

card image

คุณ ธนสร ภู่พิทักษ์ธรรม (นก)

card image

คุณ วิเชียร วิเชียรวรกุล (วิ)

ทำเนียบชาวแบงค์

ช่องทางติดต่อเรา


หากมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆกรุณาติดต่อตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ